- COACHING VOOR CEO'S,

MANAGERS EN LEIDINGGEVENDEN -

Als manager ben je verantwoordelijk en het eerste aanspreekpunt voor mensen om je heen. Als leider en manager van jouw organisatie ben je voor velen de beslisser, maar ook de inspirator.  Wat zijn jouw drijfveren, jouw kernwaarden? Wat heeft jou ooit geïnspireerd om jouw bedrijf te starten? En staan deze (nog) wel in lijn met de missie van jouw organisatie? 

ROL

 

Een succesvolle leidinggevende wordt gekenmerkt door het volledig bekleden van zijn of haar rol. Deze rol bestaat uit het vormen van een strategie, het bieden van een missie/visie en het stellen van kaders waarbinnen de medewerkers zich vrij kunnen bewegen.

 

Daarnaast ontstaan er zowel binnen de organisatie als binnen de teams patronen. Er zijn patronen die bijdragen aan het behalen van de missie en visie van de organisatie, en er zijn patronen die belemmerend werken. Deze patronen doorleven we vaak onbewust. Ze blijven bestaan “omdat het altijd al zo gedaan werd”, of omdat het de ongeschreven regels binnen een groep of organisatie zijn. 

Een organisatieopstelling leert je hoe je kunt omgaan met belemmerende patronen binnen de organisatie. Ook krijg jij zicht op plek die je zelf inneemt binnen de organisatie en vanuit welke positie jij optimaal kunt functioneren. Door situaties vanuit systemisch perspectief te bekijken, krijg je meer zicht op wat er écht speelt binnen jouw organisatie of binnen de teams.

Bespreken hoe coaching jouw organisatie verder kan helpen?

Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie het contactformulier.