Algemene Voorwaarden

 

Betalings- en annuleringsvoorwaarden

 

Je aanmelding voor de ceremonie is definitief na betaling van het inschrijfgeld.  75 euro per avond. Het resterende bedrag kan op de dag zelf contant worden betaald. Zonder aanbetaling vervalt het recht op deelname aan de ceremonie.

 

Mocht het zo zijn dat je je reservering af moet zeggen of verzetten, neem dan altijd contact op met licht-spiegel@ziggo.nl.

Indien je tot 3 dagen voor de ceremonie afmeldt, wordt het inschrijfgeld van 75 euro per avond in rekening gebracht. In ernstige gevallen kan hier na beoordeling door De Licht-Spiegel, eventueel van afgeweken worden.

 

Als de Licht-Spiegel door onvoorziene omstandigheden de ceremonie moet annuleren, kan de Licht-Spiegel voor eventuele schade die hieruit voortvloeit, niet aansprakelijk gesteld worden. U kunt dan in overleg een nieuwe datum inplannen of annuleren. Als er geen nieuwe datum wordt ingepland, dan storten wij uw aanbetaling terug.

 

Wederzijdse verantwoordelijkheden mbt de ceremonies

 

De Licht-Spiegel verplicht zich tot het verstrekken van de noodzakelijke informatie, voor een veilige deelname aan de ceremonie.

 

Een aantal medische en psychiatrische condities kunnen een contra-indicatie zijn voor deelname of er kan alleen onder bepaalde voorwaarden deelgenomen worden. Zulke omstandigheden moeten altijd gemeld worden. In overleg met onze adviserende arts wordt beslist of deelname mogelijk is. Ayahuasca gaat niet samen met een aantal medicijnen

 

Een aantal medische en psychiatrische condities alsook een aantal medicijnen gaan niet samen met ayahuasca. Daarom is het verplicht als deelnemer deze informatie te verstrekken. In overleg met onze adviserende arts wordt beslist of deelname mogelijk is; dit advies is bindend. 

Deelname aan de ceremonie doe je op eigen initiatief en is voor eigen risico. De Licht-Spiegel kan op geen enkele manier verantwoordelijk gesteld worden voor situaties die een gevolg zijn van het onjuist en/of onvolledig verstrekken van informatie door de deelnemer.

 

Bescherming van persoonlijke gegevens

 

Alle informatie verstrekt door de deelnemer wordt door de Licht-Spiegel, haar begeleiders en adviserend arts vertrouwelijk behandeld. De Licht-Spiegel houdt zich aan de regels van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).  Alle informatie over hoe we omgaan met je gegevens kun je lezen in onze privacy-verklaring.